Biuro podróży

Newsletter

Aby otrzymywać promocje
wpisz e-mail

Regulamin portalu

Regulamin portalu internetowego www. heliostravel.pl

Regulamin korzystania z portalu internetowego :

Właścicielem portalu internetowego www.heliostravel.pl jest biuro Helios Travel  z siedzibą w
05-092 Łomianki, przy ul. Warszawskiej 119, NIP 567-103-72-28, REGON 142068775. Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej Heliostravel.pl Zamówienie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 774 60 35. Opublikowane na stronach internetowych heliostravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 1. Podstawowe objaśnienia :

 1. Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach portalu ofert turystycznych.
 2. Agent - biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 3. Konsultant - pracownik portalu internetowego Heliostravel.pl zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
 4. Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
 5. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
 6. Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenie regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
 7. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
 8. Portal – portal internetowy Heliostravel.pl

§ 2. Zasady korzystania z Portalu internetowego :
 1. Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą  odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Portalu.
 2. Klient korzysta z Portalu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
 3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Heliostravel.pl nie daje gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez  usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z portalu informacji.
 6. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w  dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.


§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną :

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

 1. Na stronach Heliostravel.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
 2. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr tel.  (22) 774 60 35, kom. 503 605 603
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant sprawdzi dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
 4. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem)  wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
 5. Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta  numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line ,tradycyjnym przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką.
 6. W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
 7. Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
 8. W każdym czasie mogą się Państwo  z nami skontaktować aby uzyskać odpowiedzi na temat swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
 9. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Heliostravel.pl, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
 10. Heliostravel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§4. Ochrona danych osobowych :

 1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Portalu internetowego Heliostravel.pl  wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Heliostravel.pl  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Heliostravel.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
 3. Wysyłając Heliostravel.pl Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Heliostravel.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Heliostravel.pl usług marketingowych.
 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.


§5. Cena imprezy turystycznej :

 1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
 2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Heliostravel.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
 3. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
 4. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Heliostravel.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Heliostravel.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora.
 5. Heliostravel.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Heliostravel.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§6. Regulowanie płatności :

 1. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.
 2. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta heliostravel.pl  w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.
 3. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
 4. Przy wpłacie zaliczki, Konsultant heliostravel.pl udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
 5. Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- Przelew bankowy,
- Przekaz pocztowy,
- Wpłata gotówkowa

 

 • Płatność przelewem bankowym
Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Heliostravel.pl W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do heliostravel.pl

Helios Travel

Alior Bank
Nr. 07 2490 0005 0000 4500 5916 2686

SWIFT:  ALBPPLPW

W treści przekazu należy podać numer płatności (rezerwacji), imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer fax. (22) 398 10 06 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@heliostravel.pl
 
 • Płatność przekazem pocztowym

Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto:

Helios Travel

Alior Bank
Nr. 07 2490 0005 0000 4500 5916 2686

SWIFT: ALBPPLPW

W treści przekazu należy podać numer płatności (rezerwacji), imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer fax. (22) 398 10 06  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@heliostravel.pl
Przekaz pocztowy należy nadać nie później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.
 

 • Płatność gotówką

 

§7. Zmiana rezerwacji
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, rezerwacje@heliostravel.pl podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem pod numerem (22) 774 60 35


§8. Anulowanie rezerwacji

 1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
 2. W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant Portalu Heliostravel.pl przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
 3. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
 4. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
 5. Heliostravel.pl zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
 6. Heliostravel.pl  nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
 7. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Heliostravel.pl pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.


§9. Obsługa posprzedażowa

 1. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Heliostravel.pl aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
 2. Heliostravel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§10. Postępowanie reklamacyjne
W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej poprzez Heliostravel.pl wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Heliostravel.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Heliostravel.pl należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na mail rezerwacje@heliostravel.pl
Rozpatrzmy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.
 

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez heliostravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
 3. Heliostravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających ze świadczonych usług, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Heliostravel.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
 4. Korzystając z usług świadczonych przez Heliostravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.
   
KSI Media CMS i CRM dla turystyki
Biuro Podróży Łomianki | Biuro Podróży Warszawa